Diensten

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied, maar komt overal in terug. Bij ViQiT richten we ons met name op IT-kwaliteitsmanagement. Dat staat niet op zichzelf, maar vormt een deel van het algehele kwaliteitsmanagement binnen een organisatie.

Kwaliteitsmanagement zou moeten gaan om het verbeteren van de kwaliteit van de output. Bij IT-kwaliteitsmanagement zou alles erop gericht moeten zijn om de kwaliteit van de IT-producten of de IT-diensten moeten verbeteren. Dat lijkt logisch. Toch zien we veel dat de vorm is gaan overheersen. Het draait alleen nog maar om het certificaat of het keurmerk.

Niet als het aan ViQiT ligt. We zorgen voor inzicht in de processen en de zwakke plekken daarin. En we stimuleren dialoog tussen uitvoering en management. We ondersteunen de klant waar mogelijk om zijn primaire proces zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Binnen ViQiT onderscheiden we een drietal vormen van IT-kwaliteitsmanagement:

•       Proceskwaliteit: IT-dienstverlening zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten
•       Projectkwaliteit: het borgen van een succesvolle projectoplevering
•       Productkwaliteit: de kwaliteit van softwareproducten borgen en verbeteren

De belangrijkste elementen waarop ViQiT binnen dit dienstgebied diensten aanbiedt:

•       Uitvoering van audits, reviews en inspecties
•       Implementeren en verbeteren van kwaliteitsmanagement
•       Interim kwaliteitsmanagers
•       Training en coaching van medewerkers

Geïnteresseerd in Kwaliteitsmanagement door ViQiT?
Download de flyer | Download the flyer in English
Neem nu contact op