KENNISPARTNER

Ambitie

ViQiT heeft als missie “het beste bedrijf om mee en bij te werken”. Wij willen dus het beste bedrijf zijn waarmee onze klanten samenwerken. Naar onze visie doen wij dit door IT eenvoudig beter maken. Wij helpen organisaties om tot de juiste oplossing te komen, die recht doet aan het probleem dat zij hebben met hun IT. Daarbij zien wij de IT-oplossing niet als doel, maar als middel om het doel te bereiken. Bij ViQiT maken we IT overal en altijd succesvol. Niet door zelf software te bouwen, maar door de kwaliteit van IT te waarborgen en te verbeteren. 

Onze ambitie als kennispartner is dat wij een partner zijn die uw behoeften begrijpt en u ondersteunt bij het eenvoudig beter maken van uw IT. Dat doen wij in verschillende branches. Wij richten ons graag op organisaties waar wij het verschil kunnen maken. Deze organisaties kenmerken zich vooral door een gemeenschappelijk doel in plaats van een gemeenschappelijke branche. Dat gemeenschappelijke doel is waarde creëren met IT door de optimale inzet van IT-hulpmiddelen.

Wat mag u van de consultants van ViQiT verwachten? Uiteraard hebben zij de nodige inhoudelijke vakkennis en ervaring in de ViQiT dienstgebieden. Zij passen deze vakkennis en ervaring toe op basis van onze 5 waarden, die wij samenvatten als ‘nadenken in plaats van nadoen’. Maar om als kennispartner echt het verschil te maken, wordt een bepaalde houding van onze collega’s gevraagd. Deze houding noemen wij de vingerafdruk van een ViQiT consultant.

In de vingerafdruk hiernaast vindt u achter de gekleurde banen hoe wij het verschil maken.

Meer weten?

Voor meer informatie over ons beeld bij kennispartner kunt u onze Whitepaper Kennispartner lezen.

Vingerafdruk

Open geest

Onze collega's stellen zich open voor nieuwe ervaringen, ontwikkelingen en kennis. Ze blijven niet hangen in de dogma’s van eerdere ervaringen en kennis.

Herken het 'spel'

Onze collega's weten wie hun stakeholders zijn en hebben in de gaten wat hun belangen zijn. Ze kunnen omgaan met deze tegengestelde belangen en focussen op het resultaat.

Integer en professioneel

Onze collega's zijn positief, professioneel en dwingen op natuurlijke wijze respect af. Zowel verbaal als non-verbaal.

Proactief en overtuigend

Onze collega's acteren vanuit hun eigen overtuiging en wachten niet af totdat ze een opdracht krijgen. Ze staan voor hun mening en kunnen deze ook overbrengen.

Informatie voorziener

Onze collega's kunnen de communicatie zodanig structureren dat deze begrijpelijk wordt voor luisteraars en lezers. Zij nemen hen mee in het verhaal en weten hen te informeren en te raken.

Informatiewinner

Onze collega's starten met een vraag in plaats van een mening. Ze luisteren daadwerkelijk naar de antwoorden en vragen door om daadwerkelijk te begrijpen wat de ander bedoelt om de kritische informatie naar boven te halen.

Manifest

Wij laten zien dat wij klanten eenvoudig beter helpen met hun IT-oplossing door het daadwerkelijke probleem aan te pakken. Daarom verkiezen we:

 • Stellen van vragen
  boven geven van mening
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
  boven volgen van gebaande paden
 • Inspireren
  boven informeren
 • Handelen vanuit overtuiging
  boven snel reageren
 • Realiseren van gezamenlijk resultaat
  boven stellen van individuele belangen
 • Met beide benen op de grond staan
  boven vertrouwen in de goede afloop

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Dit Kennispartner Manifest is opgesteld naar goed voorbeeld van het Agile Manifesto over software ontwikkeling. Het origineel is te vinden op agilemanifesto.org

 

 

ViQiT Inschakelen

Charles van Blitterswijk

Knopenhakker

+31 (0)6 25610434

charles.van.blitterswijk@viqit.nl