Disclaimer

Verantwoording van ViQiT

Het is niet zo dat ViQiT BV deze site niet zorgvuldig en naar beste weten heeft samengesteld, maar ondanks dat aanvaardt ViQiT BV geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van handelingen en/of beslissingen die  gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Op onze website vindt u links naar andere sites, deze zijn aangebracht voor ieders voordeel en plezier. De inhoud van deze sites valt buiten de controle van ViQiT BV en wij kunnen dan ook op geen enkele manier de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan of voor enig ander materiaal op deze sites.

Niets van de ViQiT website mag zonder vooraf verstrekte toestemming door ViQiT BV worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Overname van informatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming.