Diensten

Regievoering

 

Regievoering is het in opdracht aansturen en bewaken van de activiteiten van interne en externe IT-leveranciers. Het doel is dat klanten grip op hun informatievoorziening en IT-projecten houden.

Door middel van Regievoering helpen we opdrachtgevers met de doelstellingen van IT-projecten en bij de hele IT-operatie. De behoefte aan Regievoering ontstaat bijvoorbeeld als het werk helemaal wordt uitbesteed of als projecten niet opleveren wat ervan verwacht werd.

Door goed Opdrachtgeverschap en Regievoering kan uw organisatie het hele proces van aansturing van interne en externe leveranciers beheersen. Zo kunnen opdrachtgevers hun rol beter invullen. Voor veel organisaties is met name het aansturen van leveranciers op IT-gebied lastig, zeker bij sourcing. Onze consultants bekijken waar dit beter kan, zorgen voor inrichting of verbetering van een regieorganisatie. Daarnaast bewaken ze het overzicht en ondersteunen en coachen ze de organisatie bij het aansturen van leveranciers.

Met Regievoering zorgen we ervoor dat afspraken tussen de opdrachtgever en in- of externe opdrachtgevers worden nagekomen.
De belangrijkste elementen waarop ViQiT binnen dit dienstgebied diensten aanbiedt:

•       Leveranciersmanagement: selectie, aanbesteding en contractmanagement
•       Kwaliteitsmanagement op systeemontwikkeling
•       Acceptatiemanagement van systemen
•       Kwaliteitsmanagement van systeem- en applicatiebeheer

Geïnteresseerd in Regievoering door ViQiT?
Download de flyer | Download the flyer in English |
Neem nu contact op