Diensten

Applicatie levenscyclus

De Applicatie levenscyclus start wanneer de Opdrachtdefinitie is afgerond. In deze fase heeft de klant besloten tot het maken of aanpassen van de IT-oplossing. ViQiT helpt zijn klanten om datgene te krijgen wat ze aan IT nodig hebben.

IT heeft niet zo’n beste reputatie als het aankomt op de aansluiting op wensen van opdrachtgevers. Ook leverbetrouwbaarheid en kostenbewustzijn scoren niet altijd hoog. Des te belangrijker is een goed functionerende levenscyclus voor IT-oplossingen.

In organisaties waarin IT een belangrijke rol speelt – en in welke organisaties is dat eigenlijk niet? – levert ViQiT een grote meerwaarde. De dienstverlening van ViQiT richt zich vooral op zowel de ontwikkeling als de operatie. De juiste activiteiten op de juiste manier en het juiste moment zijn dan cruciaal.

De belangrijkste elementen waarop ViQiT binnen dit dienstgebied diensten aanbiedt:

•       Testen van de IT-oplossing
•       Acceptatiemanagement
•       Het daadwerkelijk in gebruik nemen van de IT-oplossing
•       Functioneel beheer
•       Business-IT demand management

Geïnteresseerd in Applicatie levenscyclus door ViQiT?
Download de flyer | Download the flyer in English |
Neem nu contact op