Blog

Kennispartner zijn zit in ons DNA

Geplaatst op 11/02/2022

Door: Gilbert Smulders, Consultant bij ViQiT

Het is al weer even geleden dat Charles zijn ambitie als Kennispartner heeft uitgesproken. Daarna zijn we snel aan de slag gegaan met een whitepaper om te beschrijven hoe wij dat invullen. Maar daarmee waren wij er nog niet. De whitepaper was te theoretisch voor vele van ons. Een verdieping was nodig. Uiteraard zijn we ondertussen doorgegaan met het zijn van een Kennispartner voor onze huidige klanten. Soms zonder dat we dat zelf in de gaten houden. Maar daarnaast hebben wij onze collega’s zelf laten ontdekken wat het zijn van een Kennispartner nu eigenlijk van ze vraagt in de praktijk. En al gauw was hun simpele conclusie dat het gewoon in ons DNA zit.

Onze vingerafdruk

Wat hebben we gedaan om tot deze conclusie te komen? We hebben met alle collega’s gesproken over wat je nu eigenlijk moet doen om de rol van kennispartner praktisch in te vullen. Zoals in mijn vorige verhaal aangegeven hadden wij daar vaak een heel ingewikkeld beeld bij. Inmiddels hebben wij wel met elkaar ontdekt dat het helemaal niet zo ingewikkeld is. Het komt vooral neer op houding. In die houding zagen wij een zestal heldere kenmerken, samengevat in een vingerafdruk. Dit is de vingerafdruk waaraan je de echte ViQiT consultant herkent. Die ga je nog vaak tegenkomen.

Kennispartner Manifest

Naar goed voorbeeld van het Agile Manifesto voor softwareontwikkeling, hebben wij onze vingerafdruk samengevat in ons eigen Kennispartner Manifest. Daarbij zijn de zes kenmerken omgezet naar de volgende definitie:

Wij laten zien dat wij klanten eenvoudig beter helpen met hun IT-oplossing door het daadwerkelijke probleem aan te pakken. Daarom verkiezen we:

  • Stellen van vragen boven geven van mening
  • Openstaan voor nieuwe ideeën boven volgen van gebaande paden
  • Inspireren boven informeren
  • Handelen vanuit overtuiging boven snel reageren
  • Realiseren van gezamenlijk resultaat boven stellen van individuele belangen
  • Met beide benen op de grond staan boven vertrouwen in de goede afloop

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Eenvoudig betere IT

Ook het Agile Manifesto start met een visie; de betere manier van softwareontwikkeling. Onze visie is het helpen van onze klanten door IT eenvoudig beter te maken. Wij helpen organisaties om tot de juiste oplossing te komen, die recht doet aan het probleem dat zij hebben met hun IT. Daarbij zien wij de IT-oplossing niet als doel, maar als middel om het doel te bereiken. Bij ViQiT willen we IT altijd en overal succesvol maken. Niet door zelf software te bouwen, maar door de kwaliteit van IT te waarborgen en te verbeteren. Om deze visie goed uit te kunnen voeren, is onze vingerafdruk ons houvast. En daarom vertalen wij die naar de genoemde stellingen. De komende periode zullen wij deze stellingen verder toelichten. Dus houd onze blog pagina in de gaten! Wil je nu al meer weten? Neem dan even contact met ons op. Ondertussen gaan wij gewoon door met het achterlaten van onze vingerafdruk bij onze klanten.