Blog

Eenvoudig beter als kennispartner

Geplaatst op 19/03/2020

Door: Gilbert Smulders, Consultant bij ViQiT

Het is zomer 2018 als Charles zijn hernieuwde missie en visie van ViQiT bij ons neerlegt. Geen schokkende wijzigingen. Eigenlijk bekrachtigt zijn missie iets wat wij al langer roepen; het beste bedrijf om mee én voor te werken. De basis daarvoor zijn uiteraard nog steeds onze vijf waarden. Wel heeft hij daar wat nieuwe doelen aan gekoppeld. Eentje daarvan is het worden van een Kennispartner voor onze klanten. Dat klinkt heel mooi. Maar wat betekent dat dan? Productontwikkeling moet onze collega’s de middelen bieden om dat doel waar te kunnen maken. Maar dan moeten wij dus eerst duidelijk krijgen wat wij een Kennispartner vinden.

Ambitieus?
In eerste instantie klinkt het allemaal erg ambitieus en een doel ver in de toekomst. Maar als ik aan Charles  vraag wat hij met Kennispartner bedoelt, komt hij met allemaal voorbeelden uit onze praktijk. We doen dus al heel veel op het gebied van Kennispartner, alleen hebben we dat niet altijd bewust zo ervaren. Een voorbeeld dat Charles opnoemt is een aanbieding die wij laatst bij een klant van ons hebben neergelegd én gegund kregen. Die klant heeft hele grote IT aanbieders als prefered suppliers. Toch konden zij niet leveren wat wij wel konden leveren. Door goed naar de klant te luisteren en hun behoefte en wensen te begrijpen, wisten wij waarmee wij ze konden helpen. Ons voorstel was dus precies wat ze nodig hadden. En de praktijk wijst bovendien ook uit dat de klant met onze oplossing echt is geholpen.

Dus het is makkelijk?
Dus als wij het al zo vaak doen, kan het toch niet zo moeilijk zijn? Ja en nee. Juist omdat wij het al regelmatig onbewust doen, hebben onze collega’s een heel ingewikkeld beeld bij het woord kennispartner. Als jij gewend bent om altijd de vraag achter een vraag te achterhalen. Of als jij gewend bent om altijd net iets verder te kijken dan in je opdracht is beschreven. Of als je gewend bent om alle ingewikkelde dingen iets eenvoudiger en begrijpelijker te maken. Dan lijkt een verschuiving naar kennispartner iets wat veel kennis en vaardigheden vraagt. En bescheiden als wij zijn klinkt dat als iets wat wij niet zomaar kunnen.

Wat vragen wij van onze collega’s?
De belangrijke eerste stap was om op basis van Charles zijn voorbeelden een beschrijving te maken wat wij verstaan onder een Kennispartner. Inmiddels is dat verworden tot een whitepaper over onze visie op het begrip Kennispartner. Toch blijven een aantal collega’s met de vraag zitten wat wij precies van hun verwachten. Dat is enerzijds vooral blijven doen wat ze nu ook al doen. Anderzijds is dat nog bewuster bezig zijn met het verschil maken voor onze klanten. Daarbij zit het geheim niet in kennis, maar vooral in kunde. Dus vooral nog beter worden in zaken als stakeholdermanagement, luisteren, (door)vraagtechnieken, inlevingsvermogen en creatief denken in oplossingen. Bovendien vragen wij onze collega’s om het vooral eenvoudig te houden. Vaak wordt er gedacht dat als iets complex is dat het dan wel goed moet zijn. Maar door het eenvoudig te maken en te houden is de kans op succes veel groter. Overigens is dat niet altijd de makkelijkste oplossing.

Wat gaan klanten hiervan merken?
Zoals gezegd blijven collega’s al doen wat ze nu ook doen; het verschil maken voor onze klanten. En daar gaan ze nog meer mee aan de slag. Dus waar wij nu vaak al boven verwachting presteren, mogen onze klanten de lat nog hoger gaan leggen. Daag ons maar uit. Wij zullen verder kijken dan onze opdrachtomschrijving. Daar waar zaken beter en eenvoudiger kunnen zullen wij daar mee aan de slag gaan. Daarbij zullen wij de klant altijd meenemen, zodat zij ook kunnen blijven profiteren van ons werk zodra wij weer weg zijn. Samen met onze klanten gaan wij hun IT eenvoudiger beter maken. Daarmee zijn onze klanten duurzaam en écht geholpen. Dat gaan onze huidige klanten merken in de opdrachten die wij nu al met en voor ze doen. Nieuwe klanten gaan dat ook heel snel merken. Onze Sales mensen gaan niet proberen een dienst te verkopen. Zij gaan aan de slag, waar nodig samen met een inhoudelijk deskundige, om het probleem van de klant helder te krijgen en daar gezamenlijk een oplossing voor te vinden. Misschien moeten wij ze ook geen Sales meer noemen, maar bijvoorbeeld Onderzoeker of Hulpverlener. Soms zullen zij helpen zonder dat er een betaalde dienst tegenover staat.

Dat is te mooi om waar te zijn!
Consultants die meer doen dan wat er gevraagd wordt. Klanten die worden geholpen zonder dat er een betaalde dienst tegenover staat. Dat klinkt allemaal te mooi om waar te zijn. En natuurlijk zijn wij geen filantropische instelling. Ook bij onze collega’s moet er brood op de plank komen. Maar wij gaan uit van hoe het werkt in een goede relatie. Je gunt elkaar dingen. Dus waar wij helpen zonder dat er een betaalde dienst tegenover staat, rekenen wij op het opgebouwde krediet. Dus als er volgende keer wel een klus te klaren valt, denk dan als eerste aan ons. Als bonus krijgt onze klant dan niet alleen een hele goede en gemotiveerde collega om de klus te klaren. Onze klant krijgt dan, zoals eerder aangegeven, ook meer waar voor zijn geld. Zo creëren wij een win-win-win situatie. Onze klanten zijn duurzaam geholpen, onze collega’s doen leuke opdrachten en ViQiT vervult haar visie;
het beste bedrijf om mee en voor te werken.