WoW businessanalyse

Het probleem

Bij onze klanten zien we dat businessanalisten een essentiële rol spelen bij het in kaart brengen van de behoeften van een organisatie en het realiseren van waardevolle oplossingen. Maar we zien ook dat organisaties vaak niet goed weten wat ze mogen en kunnen verwachten van een business analist. Er is behoefte aan grip op de rol, activiteiten en werkwijze van de businessanalist.

Businessanalyse

Businessanalyse is een enorm breed vakgebied waar je te maken hebt met specialisten en generalisten. Activiteiten vinden plaats van strategisch tot operationeel niveau. Realisatie kan plaatsvinden in kleine agile teams tot grote strategische programma’s. Het is dan ook niet vreemd dat business analisten zelf juist behoefte hebben aan een zekere mate van vrijheid om hun activiteiten en werkzaamheden in te richten.

De oplossing

Bij ViQiT begrijpen we de spanning tussen de behoefte aan grip en standaardisatie enerzijds, en de flexibiliteit van een op maat gemaakte aanpak anderzijds. Deze twee hoeven elkaar echter niet uit te sluiten. Daarom hebben we een flexibel en dynamisch raamwerk ontwikkeld dat organisaties hierbij kan helpen. We noemen dit de way of working Businessanalyse. De elementen hierin zijn:

  • een skill set om te kunnen bepalen welke vaardigheden een analist bezit of zou moeten bezitten
  • een raamwerk dat de kaders en bewegingsruimte definieert waarbinnen business analisten zicht kunnen bewegen en hun aanpak vorm kunnen geven
  • een gereedschapskoffer met een voorraad aan bewezen tooling en voorbeelden om te voorkomen dat het wiel iedere keer opnieuw wordt uitgevonden

ViQiT Inschakelen

Charles van Blitterswijk

Knopenhakker

+31 (0)6 25610434

charles.van.blitterswijk@viqit.nl

 

In een vrijblijvend gesprek leggen we graag uit wat de WoW Businessanalyse voor uw organisatie kan betekenen.