Blog

Hoe tevreden zijn mijn collega’s?

Geplaatst op 1/09/2023

Door: Charles van Blitterswijk, Knopenhakker bij ViQiT

Als werkgever wil je graag weten; “Hoe tevreden zijn mijn Medewerkers (Collega’s)?”. In het verleden hadden wij een jaarlijkse evaluatie waarin we onze collega ook vroegen om een evaluatie van ViQiT. Dit hebben wij een paar jaar geleden vervangen door continue evalueren. Sinds we daarmee zijn gestart, is een formelere vorm van het evalueren van ViQiT op de achtergrond geraakt. Natuurlijk worden de signalen uit de gesprekken die je voert met de collega’s meegenomen. Maar soms wil je in een breder perspectief weten hoe tevreden de collega’s zijn. En nog belangrijker dan dat is de veilige omgeving waarin iemand zijn werk kan doen.

Deze twee uitgangspunten zijn de basis voor een breed onderzoek binnen ViQiT. Hierbij hebben we twee vragenlijsten verstuurd. Eén anoniem over het gevoel van veiligheid en één op naam over tevredenheid. De uitkomsten van beide vragenlijsten zijn om trots op te zijn.

Zo scoren we over veiligheid binnen ViQiT een 4,4 uit 5! Wel kunnen we nog wat winnen als het gaat over de communicatie. Vooral over wat je moet doen bij een onveilig gevoel. Dus een uitstekende score en een concreet verbeterpunt waar we direct mee aan de slag gaan.

Op het gebied van tevredenheid scoren we een 4 uit 5. Ook hier zijn er voldoende verbeterpunten die zijn onder te verdelen in strategie, arbeidsvoorwaarden en interne werkzaamheden. Nu vinden we het binnen ViQiT belangrijk dat dergelijke verbeteringen niet vanuit de staf (onze naam voor het management) worden opgelegd. Deze verbeteringen komen vanuit de collega’s zelf, waarmee de staf dan aan de slag mag. Om deze reden zullen de teams de aangedragen verbeterpunten bespreken en zal er een terugkoppeling naar de staf plaatsvinden om daarmee aan de slag te gaan. Ik zal jullie op de hoogte houden wat hieruit komt en welke stappen we als ViQiT gaan ondernemen om deze score nog hoger te krijgen.

Nu zijn we natuurlijk trots op de scores die we hebben behaald. Maar we zijn vooral blij met de verbeterpunten die aangedragen zijn. Mooi ook om te zien dat onze collega’s de open cultuur die we najagen ook ervaren waardoor ze deze verbeterpunten aandragen. Hier zit voor ons dan ook de grootste waarde in. Daarom zullen hier ook serieus mee aan de slag gaan.