Training

Webinar Test Data Automation

FOR ENGLISH SEE BELOW

 

Zet uitdagingen vanuit GDPR/AVG om in een kans voor beter en sneller testen

Om aan wetgeving inzake gegevensprivacy te voldoen, maskeren organisaties in toenemende mate productiegegevens voordat deze in minder veilige testomgevingen worden geladen. Maskeren introduceert echter een zeer complex en vaak traag proces bij het verstrekken van gegevens, waardoor testers vaak lang moeten wachten op benodigde data. Productiedata anonimiseren help ook niet om de variëteit te verbeteren. Testers missen dan vaak de combinaties die nodig zijn voor een grondige testuitvoering. Kortom: maskeren alleen kan de naleving van wetgeving ondersteunen, maar het risico bestaat dat de snelheid en kwaliteit van testen worden ondermijnd. Daardoor worden snel veranderende systemen eerder blootgesteld aan bugs.

Onze webinar zal u inspireren in een nieuwe aanpak voor het testen van gegevens. Eén die, naast het voldoen aan regelgeving, ook het kwalitatief en snel testen mogelijk maakt. Dit nieuwe testdataparadigma, “Test Data Automation”, is self-service, testdriven en geautomatiseerd. Het biedt de gegevens die testers nodig hebben, precies waar en wanneer zij het nodig hebben. Bovendien is het volledig geïntegreerd in DevOps-pijplijn- en CI/CD-processen.

Wij introduceren een praktische aanpak om van data maskering naar “Test Data Automation” te gaan. Je zult in deze webinar zien hoe:
1. Het genereren van synthetische testgegevens naadloos integreert met data maskering, waardoor hiaten in productiegegevens worden opgevuld voor maximale testdekking.
2. Door herbruikbare “Find and Makes” data op te nemen in geautomatiseerde tests en CI/CD-pijplijnen, worden de knelpunten omtrent gegevensverstrekking weggenomen.
3. Een selfservice portaal stelt parallelle testteams in staat om hun eigen compliant testdata te vinden en te maken. En die leveren goede data met de snelheid van geautomatiseerd testen en iteratieve levering.
4. “Data Flow Modeling” introduceert de waarde van modelbased design voor testdata, waarbij testdata wordt gegenereerd voor een enkele user story tot aan volledige testsuites.

Deze 2 uur durende gratis webinar wordt gezamenlijk georganiseerd door QA specialist ViQiT en testdata experts Curiosity Software Ireland. De webinar wordt daarom in het Engels gegeven. De sessie wordt geleid door Huw Price, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde TDM-uitvinder met 35 jaar ervaring, en Managing Consultant Gilbert Smulders, een test expert met 20 jaar ervaring binnen diverse Nederlandse organisaties. Neem uw vragen en praktijksituaties mee en laten we samen leren over Test Data Automation!

Voor de volledigheid wijzen wij u op onze privacy policies. Deze webinar wordt gezamenlijk gegeven door Curiosity Software Ireland en ViQiT. Door het aanmelden voor deze webinar gaat u akkoord met de voorwaarden uit de Curiosity Software Ireland Privacy Policy en de ViQiT Privacy Policy. Uw gegevens kunnen gedeeld worden tussen beide bedrijven om deze webinar te kunnen organiseren, inclusief eventuele follow-up acties om u te helpen het maixmale uit deze webinar te halen.

 

IN ENGLISH:

Turn GDPR Compliance into an Opportunity for Better, Faster Testing

 

In order to avoid non-compliance with data privacy legislation, organisations are increasingly masking production data before it reaches less-secure test environments. However, masking introduces a highly complex and often slow process in data provisioning, often leaving QA teams waiting idly for slow data refreshes. Anonymizing production

data also does nothing to improve its variety, and QA often lacks the combinations needed for rigorous test execution. In short: masking alone might support compliance, but it risks undermining testing speed and quality, leaving fast-changing systems exposed to bugs.

 

This online training will inspire you in a new approach to test data, one that facilitates testing quality and speed in addition to compliance. This new test data paradigm, “Test Data Automation”, is self-service, test-driven, and automated. It provides the data QA needs, exactly when and where QA need it, and is fully integrated in DevOps pipeline and CI/CD processes.

 

The training will introduce a practical approach for moving from data masking to “Test Data Automation”. You will see how:

  1. Synthetic test data generation integrates seamlessly with data masking, plugging gaps in production data for maximal test coverage.
  2. Including re-usable data “Find and Makes” within automated testing and CI/CD pipelines eliminates the bottlenecks associated with data provisioning.
  3. A self-service portal empowers parallel test teams to find and make their own compliant test data, providing quality data at the speed of automated testing and iterative delivery.
  4. “Data Flow Modelling” introduces the value of model-based design to test data, generating data for single user journeys all the way up to exhaustive test suites.

 

This free training is hosted jointly by QA specialists, ViQiT, and test data experts Curiosity Software Ireland. Therefore this webinar will be given in English. The session will be led by Huw Price, a UK-based TDM inventor with 35 years’ experience, and Managing Consultant Gilbert Smulders, a test expert with 20 years’ experience within several Dutch organizations. Come equipped with your questions and practical situations, and let’s learn about Test Data Automation together!

 

To be complete we would like to point out our privacy policies. This event is hosted jointly by Curiosity Software Ireland and ViQiT. By signing up you agree to the terms of the Curiosity Software Ireland Privacy Policy and ViQiT Privacy Policy. Please note that your data might be shared by the two parties in order to fulfil the requirements of this training, including follow-up activity to help you get the most from the training.

Vragen over de training?

Neem contact op met:

Gilbert Smulders

Consultant

+31 (0)6 14327682

gilbert.smulders@viqit.nl

Andere locaties?

Online