Training

TMap Suite Test Master Examentraining

Deze training is bestemd voor iedereen die het TMap® Suite Test Master examen wil afleggen. Het examen TMap® Suite Test Master is vooral bedoeld voor mensen die in de dagelijkse praktijk met testmanagement activiteiten bezig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan test managers, testcoördinatoren, testconsultants en testadviseurs, maar ook aan projectmanagers die geïnteresseerd zijn in het onderwerp testmanagement.
Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze training wordt sterk aanbevolen om kennis te hebben op het niveau van TMap® Suite Test Engineer.


Algemeen

Steeds meer bedrijven realiseren zich dat de kwaliteit van informatiesystemen van groot belang is voor een succesvolle bedrijfsvoering. Onvoorziene problemen met informatiesystemen leiden tot onacceptabel grote financiële schade en/of onherstelbare imagoschade. Een kwalitatief goed systeemontwikkelproces is onmisbaar bij het opleveren van informatiesystemen en bij het voorkomen van fouten. Testen is nodig om de opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteit van informatiesystemen en de risico’s bij in productie name. De Test Management approach (TMap®) is in Nederland de meest gehanteerde gestructureerde testaanpak. TMap Suite is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer volledige aanpak die in alle project- en klantsituaties toegevoegde waarde biedt. TMap is als teststandaard toonaangevend.

De continue verbetering van de methode heeft in 2014 geleid tot de ontwikkeling van de TMap Suite.
De TMap Suite bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het boek “Neil’s quest for quality, a TMap® HD story”. Hierin wordt de nieuwe TMap Human Driven aanpak beschreven die speciaal ontwikkeld is voor de nieuwe Agile en Human Driven wereld, die bij steeds meer organisaties binnendringt. Niet langer is het proces leidend, maar het team (met daarin de testers) bepaalt zelf hoe ze met een kwaliteitsgedreven aanpak het gewenste resultaat kunnen bereiken.
 • Het boek “TMap NEXT® voor resultaatgericht testen”. Dit is de aanpak die meer past bij traditionele ontwikkelomgevingen die nog steeds bij veel organisaties relevant zijn.
 • De building blocks van de website www.tmap.net. Die beschrijven specifieke oplossingen voor testproblemen die door testers op een flexibele manier in hun testaanpak kunnen worden toegepast.

De kwaliteit van het systeemontwikkelproces wordt mede bepaald door de vakkundigheid van de medewerkers. ViQiT begrijpt dat en zorgt voor vakkundige testtrainingen waarmee de medewerkers in staat worden gesteld om hun kennis en kunde te vergroten. Na afloop van deze training zijn de deelnemers in staat om hun vakkundigheid te laten certificeren door een onafhankelijk exameninstituut. Onze docenten hebben jarenlange ervaring in het testvak en kunnen hierdoor specifiek ingaan op detailaspecten van het vakgebied. De trainingen bevatten naast de theorie ook praktijk onderdelen. Zo wordt de effectiviteit van de theorie bevorderd. Onze docenten zijn niet alleen experts in het testvak, maar hebben ook ruime ervaring in het geven van trainingen. Zij beschikken over de didactische vaardigheden die nodig zijn om de stof goed over te brengen op de cursisten.


Inhoud training

In TMap® Suite Test Master ligt de nadruk op de coördinerende en managementtaken, zoals het opstellen en beheren van een (master)testplan, het maken van een begroting en het uitvoeren van een productrisicoanalyse. Bezitters van het certificaat TMap® Suite Test Master zijn in staat het testproces te plannen, te managen en te evalueren. Hierbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de ITgovernance aspecten resultaat, risico, tijd en kosten en de daaraan gerelateerde business driven testmanagement (BDTM) aanpak.

De onderdelen die behandeld worden zijn:

 • Samenvatting TMap NEXT® Test Engineer
  Een korte terugblik op de basis van TMap® Suite. Door kort aandacht te besteden aan deze basis, wordt daarna de TMap® Suite Test Master stof sneller behandeld.
 • Managen van de overall testactiviteiten
  De activiteiten die uitgevoerd moeten worden om een mastertestplan op te stellen worden behandeld. Hierbij wordt voornamelijk ingegaan op het toepassen van business driven testmanagement voor teststrategie, het opstellen van een begroting en het opstellen van een planning. Daarnaast worden de activiteiten voor het managen van het testproces behandeld. Er wordt geoefend met het uitvoeren van een productrisicoanalyse, het opstellen van een teststrategie, de diverse begrotingstechnieken en het opzetten van een bevindingenbeheerprocedure.
 • Het managen van systeem- en acceptatietesten
  Op welke wijze wordt een mastertestplan verder uitgediept in de vorm van een detail testplan en hoe wordt dit testplan uitgevoerd. Hierbij komt de gehele fasering van testen aan bod, inclusief de activiteiten ten behoeve van de testinfrastructuur. Daarnaast wordt aandacht besteed aan toetstechnieken (reviews en inspecties) en het analyseren van teststatistieken. En er is aandacht voor het kiezen van de verschillende testvariëteiten.
 • Ondersteunende processen
  Naast de primaire testprocessen zijn ook een aantal ondersteunende processen van belang in het kader van het managen en beheersen van het testproces in een organisatie. Hierbij wordt aandacht besteed aan het testbeleid, de permanente testorganisatie, testomgevingen, invoeren van testtools en de testfuncties.
  En tenslotte worden ook de diverse kwaliteitsmaatregelen behandeld.

 

Programma avondtraining

De opzet van de avondtraining is dat de deelnemers huiswerk krijgen in de vorm van leeswerk. Tijdens de verschillende avonden wordt alléén op de hoofdpunten ingegaan, en is de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De details dienen de deelnemers zelf tot zich te nemen. Wel gaan we in detail op een aantal meer gecompliceerde zaken in. Reden hiervan: ze komen niet altijd voor in projecten, dus is het lastig om op eigen ervaring terug te vallen. Ook gaat het over een aantal technieken die alleen door oefenen je eigen gemaakt kunnen worden.


Avond 1:

 • Huiswerk: Essenties TMap NEXT®, Mastertestplan, testsoorten, kwaliteitsmaatregelen  en metrics
 • TMap® Suite Test Engineer
 • Planning
 • Kwaliteitsmaatregelen
 • Metrieken

Avond 2:

 • Huiswerk: Ondersteunende processen en PRA
 • Testorganisatie
 • Product Risico Analyse
 • Ondersteunende processen

Avond 3:

 • Huiswerk: Bevindingen, begroten en toetstechnieken
 • Begrotingstechnieken
 • Oefenexamen

 

Examen en certificaat

Doel van de training is het afleggen van het TMap® Suite Test Master examen. Daarom wordt tijdens de training ook een oefenexamen afgelegd. Het is raadzaam om zo snel mogelijk na afronding van de training het TMap® Suite Test Master examen bij een exameninstituut af te leggen. Hoe langer er wordt gewacht met het afleggen van het examen, hoe minder zinvol deze training wordt. Tijdens de training worden de deelnemers hier nogmaals op gewezen.

 

Uitbreidingsmogelijkheden

De training is een examentraining en dus gericht op de TMap® Suite theorie. Naast deze korte avondtraining, bieden we de TMap® Suite Test Master training ook aan als een 3-daagse training. In deze dagtraining wordt de volledige theorie van het TMap® Suite Test Master behandeld.
Indien gewenst kan deze training worden uitgebreid met meer actuele praktijk. Dan wordt nader ingegaan op zaken als Regievoering, Agile/SCRUM, Testprocesverbetering, Reviews & Inspecties en het organiseren van een GAT. Ook is het mogelijk om de training op maat te maken met voorbeelden uit uw eigen organisatie.

Daarnaast is het mogelijk om training on the job en/of coaching te faciliteren. Immers uit ervaring blijkt dat het toepassen van het geleerde in de praktijk vaak nog lastig is. Wat tijdens de training nog zo logisch leek, blijkt op de werkvloer toch iets ingewikkelder. Via coaching begeleiden wij de medewerkers in uw organisatie bij het in de praktijk te brengen van de theorie.

 

Kosten
€ 1550,- excl. BTW per persoon (incl. avondeten en drankjes). Het examen is exclusief. Deze kunt u zelf organiseren bij EXIN.

 

Eerstvolgende training
Hou onze updates in de gaten voor de nieuwste planning.

 
Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op.

Vragen over de training?

Neem contact op met:

Gilbert Smulders

Consultant

+31 (0)6 14327682

gilbert.smulders@viqit.nl

Andere locaties?

We kunnen ons voorstellen dat u de training liever op een andere locatie, of in-company wilt volgen. Ook dat kan bij ViQiT. Of komt de trainingsdatum u niet goed uit? In overleg met u bepalen we de plaats en/of datum van de training! Meer weten? Neem dan contact op!