Training

TMap Suite Test Engineer Training

Deze training maakt je klaar voor het TMap Suite Test Engineer examen. Het examen TMap Suite Test Engineer is vooral bedoeld voor mensen die in de dagelijkse praktijk met testen bezig zijn: (beginnende) professionele testers, maar ook voor gebruikers, ontwikkelaars en beheerders die zich bezighouden met het testen van informatiesystemen en softwareproducten.
Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze training wordt sterk aanbevolen om algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling te hebben en een half jaar tot een jaar werkervaring in het vakgebied testen te hebben.


Algemeen

Steeds meer bedrijven realiseren zich dat de kwaliteit van informatiesystemen van groot belang is voor een succesvolle bedrijfsvoering. Onvoorziene problemen met informatiesystemen leiden tot onacceptabel grote financiële schade en/of onherstelbare imagoschade. Een kwalitatief goed systeemontwikkelproces is onmisbaar bij het opleveren van informatiesystemen en bij het voorkomen van fouten. Testen is nodig om de opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteit van informatiesystemen en de risico’s bij in productie name. De Test Management approach (TMap®) is in Nederland de meest gehanteerde gestructureerde testaanpak. TMap Suite is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer volledige aanpak die in alle project- en klantsituaties toegevoegde waarde biedt. TMap is als teststandaard toonaangevend.

De continue verbetering van de methode heeft geleid tot de ontwikkeling van de TMap Suite.
De TMap Suite bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De nieuwe aanpak: TMap HD – Human Driven.
  Een kwaliteit gestuurde testaanpak voor de moderne, agile organisaties. Dit wordt beschreven in de roman “Neil’s Quest for Quality”.
 • De nieuwe TMap.net website. Deze nieuwe website bevat de bouwstenen van TMap. Deze kunnen worden gebruikt om een eigen testmethode te bouwen.
 • TMap Suite is een testmethode voor organisaties die de traditionele ontwikkelmethoden zoals waterval gebruiken.

De kwaliteit van het systeemontwikkelproces wordt mede bepaald door de vakkundigheid van de medewerkers. ViQiT begrijpt dat en zorgt voor vakkundige testtrainingen waarmee de medewerkers in staat worden gesteld om hun kennis en kunde te vergroten. Na afloop van deze training zijn de deelnemers in staat om hun vakkundigheid te laten certificeren door een onafhankelijk exameninstituut. Onze docenten hebben jarenlange ervaring in het testvak en kunnen hierdoor specifiek ingaan op detailaspecten van het vakgebied. De trainingen bevatten naast de theorie ook praktijk onderdelen. Zo wordt de effectiviteit van de theorie bevorderd. Onze docenten zijn niet alleen experts in het testvak, maar hebben ook ruime ervaring in het geven van trainingen. Zij beschikken over de didactische vaardigheden die nodig zijn om de stof goed over te brengen op de cursisten.


Inhoud training

In TMap Suite Test Engineer ligt de nadruk op de uitvoerende taken binnen het testproces, zoals het opstellen van een testspecificatie en het uitvoeren van testgevallen. Bezitters van het certificaat TMap Suite Test Engineer weten hoe tests moeten worden voorbereid, gespecificeerd en uitgevoerd, welke technieken, infrastructuur en hulpmiddelen hiervoor gehanteerd kunnen worden en hoe dit past binnen de fasering van een testproces.

De onderdelen die behandeld worden zijn:

 • Kader en belang van testen
  Naast een algemeen verhaal over het kader en belang van gestructureerd testen, wordt dieper ingegaan op de essenties van TMap Suite.
 • TMap activiteiten en TMap NEXT fasering
  De activiteiten die uitgevoerd moeten worden om een detail testplan op te stellen worden behandeld. Hierbij wordt ingegaan op het toepassen van business driven testmanagement voor teststrategie, het opstellen van een begroting en het opstellen van een planning. Daarnaast worden de activiteiten voor het managen van het testproces behandeld.
  En de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om een test uit te kunnen voeren worden behandeld. Hierbij wordt ingegaan op het voorbereiden, het specificeren en het uitvoeren van testen.
 • Ontwerpen van testen
  Het succes voor een goede test ligt in een goed testontwerp. Hierbij wordt ingegaan op een aantal basisbegrippen rondom testontwerp, de verschillende dekkingsvormen en basistechnieken en de verschillende testontwerptechnieken. Er wordt met de meeste testontwerptechnieken de praktijk geoefend.


Programma

Dag 1:

 • Wat is testen?
 • TMap HD en building blocks
 • TMap NEXT 4 essenties
 • Testontwerptechnieken
 • Syntactische test
 • Dekkingsvormen

Dag 2:

 • Dekkingsvormen
 • Semantische test
 • Acceptatie- en Systeemtesten
 • Elementaire vergelijkingentest

Dag 3:

 • Datacombinatietest
 • Ontwikkeltesten
 • Procescyclustest
 • Beslistabeltest
 • Bevindingenbeheer
 • Gegevenscyclustest
 • Overige technieken

Dag 4:

 • Use case test
 • Ondersteunende processen
 • Kwaliteitsattributen & testvormen
 • Oefenexamen


Examen en certificaat

Doel van de training is het afleggen van het TMap Suite Test Engineer examen. Daarom wordt tijdens de training ook een oefenexamen afgelegd. Het is raadzaam om zo snel mogelijk na afronding van de training het TMap Suite Test Engineer examen bij een exameninstituut af te leggen. Hoe langer er wordt gewacht met het afleggen van het examen, hoe minder zinvol deze training wordt. Tijdens de training worden de deelnemers hier nogmaals op gewezen.


Uitbreidingsmogelijkheden

De training is een examentraining en dus gericht op de TMap Suite theorie. Indien gewenst kan de training op maat gemaakt worden met voorbeelden uit uw eigen organisatie. Daarnaast is het mogelijk om training on the job en/of coaching te faciliteren. Immers uit ervaring blijkt dat het toepassen van het geleerde in de praktijk vaak nog lastig is. Wat tijdens de training nog zo logisch leek, blijkt op de werkvloer toch iets ingewikkelder. Via coaching begeleiden wij de medewerkers in uw organisatie bij het in de praktijk te brengen van de theorie.

 

Kosten
€ 1550,- excl. BTW per persoon (incl. examen)

 

De eerstvolgende training staat gepland van 9 t/m 12 november in Arnhem.

 

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op.

Vragen over de training?

Neem contact op met:

Gilbert Smulders

Consultant

+31 (0)6 14327682

gilbert.smulders@viqit.nl

Andere locaties?

We kunnen ons voorstellen dat u de training liever op een andere locatie, of in-company wilt volgen. Ook dat kan bij ViQiT. Of komt de trainingsdatum u niet goed uit? In overleg met u bepalen we de plaats en/of datum van de training! Meer weten? Neem dan contact op!