Blog

In the beginning there was a model

Geplaatst op 9/11/2020

Door: ViQiT, bij ViQiT

Tweederde van alle deelnemers van de door Curiosity georganiseerde seminar heeft wel eens model gebruikt in het software development proces. Of het nu bij requirements, bouwen of testen is. Het bouwen van een model vormt een handig uitgangspunt.

Shift left
Volgens seminar co-host Jim Hazen, auteur van Before the Code: First Steps to Automation in Testing, was het gebruik van een model een paar jaar geleden nog geen common practice. Hazen heeft dertig jaren ervaring in QA, hij ziet dat testing een ‘shift left’ maakt. Steeds eerder in het ontwikkelproces wordt gekeken hoe je fouten in software kunt voorkomen. Een model is ‘frontend work’ wat je daarna door heel het proces heen kunt blijven gebruiken. Ook het testwerk kan op basis van een model vanaf het beginstadium starten door vanuit het model te analyseren waar de risico’s liggen, testplan te ontwerpen en zelfs al testscripts te schrijven.

Testmodeller
Hazen toont verder met een aantal slides welke traditionele en moderne modelvormen beschikbaar zijn op verschillende plaatsen in het development proces. Daarna toont James Walker, director of technology bij Curiosity, hoe je met Testmodeller een model kan creëren waarna je daarna automatisch testscripts kan genereren. Deze tool kan zelfs deze testscipts omzetten in een kant-en-klare automation suite en waar nodig hierin (synthetische) testdata genereren en maskeren.
Het model fungeert als ware als een ‘single point of truth’ in je testlandschap, testdata, testautomation, testscripts.

Testautomation
Als beginnend testautomation engineer kan ik vaak pas ingezet worden als sluitstuk van het development proces. Vaak knutsel ik dan wat regressietestjes in elkaar in Robot Framework of Selenium IDE. Ik doe mijn kunstje en voel mij shift ‘extreem rechts’. Door het ontwikkelproces te starten vanuit een model kan ik vanaf het begin van het ontwikkelproces meedenken en gelijk beginnen te bouwen aan een testset. Op deze manier kan testautomation een integraal onderdeel vormen van het developmentproces. Testautomation-paradise, toch?

Je kunt de seminar hier terugkijken.