Blog

Met het team naar Testnet

Geplaatst op 27/01/2017

Door: ViQiT, bij ViQiT

jurgenAfgelopen week ben ik met Pooya Nikdel, Anwar Boudchichi en 2 andere collega’s van het testteam van de Universiteit Utrecht naar TestNet in Nieuwegein geweest. Er werden twee presentaties gehouden: “DevOps, the basics” en “De magie van Testautomatisering”. Vooraf hadden we ons voorgenomen vroeg te vertrekken, het lopend buffet was vanaf 18:00 uur beschikbaar en de eerste presentatie begon om 19:00. Gretig als we waren vertrokken we rond 16:45. Helaas deden we ongeveer anderhalf uur over een stukje waar je normaal 10 minuten over doet, maar gelukkig konden we nog wel een bordje meepakken.

DevOps, The basics
Een interessante presentatie! Peter vertelde over zijn ervaring bij een klant, waar vanuit het niets werd overgegaan op DevOps. Naast een enorme impact op de bedrijfsvoering, vond ook een grote culturele verandering plaats. Van een Development team (verantwoordelijk voor changes en nieuwe features) naast een Operations team (verantwoordelijk voor stabiliteit en uptime) naar een geïntegreerd team dat overal verantwoordelijk voor is. App development, quality assurance, security en infrastructuur werden ineens samengevoegd. Met de filosofie “You build it, you run it” zijn ze aan de slag gegaan. Het grootste verschil met een traditionele watervalmethode? Continuous! Het sleutelwoord van DevOps waarbij er eigenlijk zo veel mogelijk wordt geluisterd naar gebruikersfeedback en zo snel mogelijk wordt geprobeerd increment op te leveren. Niet in een afgebakende periode van tijd zoals in sprints bij Scrum, maar continu. Waterval noemde hij een plan driven methode, Agile een value driven methode en DevOps een fast feedback driven methode. Het snelle schakelen op feedback betekent dat DevOps niet projectmatig is en dat er geen eindtijd is, maar dat er continu wordt verbeterd en dat er wordt geluisterd naar wat de gebruiker wil. Waar Agile zou stoppen bij de oplevering gaat DevOps door met beheer. DevOps integreer je echter niet zomaar in je organisatie. Zoals aangegeven moet er een verandering plaatsvinden in de bedrijfscultuur. Allereerst moet er volledig gestopt worden met denken in projecten en gestart worden met denken in producten en mensen. Daarnaast wordt iedereen aangemoedigd zo veel mogelijk fouten te maken om vervolgens te leren van deze fouten, want van fouten leer je. Ook wordt iedereen aangemoedigd om te denken in continuous. Continuous testen, continuous improvement etc. Voordat er begonnen wordt met DevOps zijn er wel enkele randvoorwaarden. Er dient een sense of emergency te zijn, commitment moet vanuit de hele organisatie komen en er moet geen angst (om te falen) cultuur zijn, maar er dient juist een cultuur van vertrouwen te zijn. Mocht een bedrijf DevOps willen integreren dan zal, zo geeft Peter aan, de velocity eerst dalen, maar in de loop der tijd juist sneller stijgen en hogere hoogtes bereiken. De laatste tip die hij meegaf: begin klein, want als de volledige organisatie ineens begint en de velocity keldert dan kan dat een negatieve invloed hebben op de organisatie. Wanneer er klein wordt begonnen kunnen de teams van elkaar leren en zal de velocity eerder weer stijgen.

De magie van Testautomatisering!
De tweede presentatie werd gegeven door Ard en Rob en ging over het managen van de verwachtingen van managers met betrekking tot testautomatisering. Ze hebben een bijzondere kijk gegeven in hun ervaringen met betrekking tot testautomatisering, waarbij ze zich gedurende de presentatie steeds afvroegen wat de meest effectieve en efficiënte oplossing is. Ze gingen terug naar de roots van het testvak en vroegen zich af of testautomatisering altijd de heilige graal is. Verdien je de aanschaf van een dure tool eigenlijk wel weer terug? Kan je met open source tools hetzelfde bereiken? Het antwoord volgens hen is dat testautomatisering geen vervanging is voor handmatig testen, maar eerder een aanvulling zodat er uitgebreider getest kan worden. De regressietest leent zich er goed voor om geautomatiseerd te worden, maar met exploratief testen worden bugs gevonden die met geautomatiseerd testen wellicht nooit gevonden zouden zijn. Tegen het einde van de presentatie gingen Ard en Rob in op open source tools die geschikt waren als alternatief voor de betaalde, alles kunnende tools met als keerzijde dat er geïnvesteerd moet worden in het bouwen van een gedegen framework.

testnet