Blog

Eenvoudig beter zonder zorgen na Zembla

Geplaatst op 7/10/2014

Door: Charles van Blitterswijk, Knopenhakker bij ViQiT

charles-pngDonderdag 2 oktober: Zembla over ICT fraude. De dagen ervoor zijn er verschillende berichten de wereld in gebracht met informatie over grootschalige ICT fraude bij met grote ICT leverancier in de hoofdrol. Veel mensen aan het woord maar weinig reacties van betrokkenen zelf.

Als “Knopenhakker” bij ViQiT heb ik met bijzondere interesse gekeken naar de Zembla uitzending. Uiteraard ben ik verbaasd dat grote ICT bedrijven in het algemeen zich met dit soort zaken bezighouden. Het gemiddelde opleidingsniveau bij dergelijke ICT bedrijven is een stuk hoger dan bij de bouwbedrijven die in 2002 publiek aan de schandpaal zijn genageld. Toch heeft dit hogere kennis niveau niet gezorgd voor slimmer ondernemen. Integendeel, met de kennis van 2002 in het achterhoofd nog steeds frauderen is zelfs nog dommer! Ook de rol van de opdrachtgevers staat hier ter discussie en daarover zou ik graag eens met de verantwoordelijken om tafel gaan.

Toch is het feit dat er door de genoemde partij gefraudeerd is niet het meest zorgwekkende aan de uitzending van Zembla. Natuurlijk zijn de genoemde spelers, “directeur van L”, “Verkoper S” en “Majoor B”, hun boekje te buiten gegaan net zoals de genoemde ambtenaren. Ook de rol van een van de specialisten met een mening was niet geheel smetteloos. Hij had namelijk in het verleden een grotere prioriteit bij spelen van “Patience” dan het vervullen van zijn rol als projectleider. Maar wat mij het meest verbaasde waren twee zaken.

Ten eerste zijn er blijkbaar “onafhankelijke bedrijven” die namens de klant acteren maar die niet het belang van de klant voorop stellen. Dit standpunt is voor partijen die echt onafhankelijk zijn een slechte zaak! Doordat leveranciers nog steeds bezig zijn met het ingewikkelder maken van ICT vraagstukken blijft de roep om diezelfde partijen groot en krijgen ze de kans. Toch zou het slimmer zijn om ICT “Eenvoudig Beter” te maken en te werken met bedrijven die wél achter de opdrachtgever staan. Partners die de opdrachtgever meenemen in plaats van het bos in te sturen. Natuurlijk ben ik bevooroordeeld maar ViQiT is een bedrijf dat staat voor helder en inzichtelijk zaken doen op basis van onze 5 waarden.

Zoals ik al schreef, er waren twee zaken die mij zorgen baarde. De markt lijkt weer wat te bewegen en ik zie de grote organisaties met verschillende wervingscampagnes komen. Hierin staat de medewerker centraal en meer van dergelijke interessante teksten. Overigens is het ook goed dat de mensen centraal staan want uiteindelijk bepalen zij de kwaliteit van een bedrijf. Maar wat zeggen dergelijke campagnes als er binnen die organisatie gesproken wordt over “Warm Vlees”. Wanneer ik bij een bedrijf zou werken waar ik intern als “Warm Vlees” te boek sta, dan zou ik het wel weten. Op naar een bedrijf waar ik wel belangrijk ben! Zoals al genoemd ben ik bevooroordeeld maar kijk eens op onze website wat mijn collega’s ervan vinden.

Ik hoop dat de klokkenluider in dit geval de juiste ondersteuning krijgt zodat hij niet in een caravan eindigt en dat de grote ICT bedrijven nu eindelijk eens op de juiste waarde worden geschat. Maar belangrijker nog is dat de opdrachtgevers van dergelijke bedrijven eens verstandig om zich heen gaan kijken en dat ze gaan zoeken naar partners die wel het beste met ze voor hebben. Het zal je niet verbazen maar ik weet er wel een ……