Blog

Context Driven Testing, een vage wetenschap?

Geplaatst op 5/11/2013

Door: Gilbert Smulders, Consultant bij ViQiT

gilbertHet onderwerp van het TestNet najaarsevenement 2013 was: “Context Driven Testing, a new hype or here to stay?” In een eerdere blog gaf ik al aan dat ik Context Driven Testing (CDT) niets nieuws vind. Na het evenement ben ik daar niet anders over gaan denken. Wel ben ik verder gaan nadenken over de hype omtrent Context Driven Testing.
Op dit moment is Context Driven Testing heel erg hot binnen de testwereld. Dat wordt met name gestimuleerd vanuit de Context Driven Community. En daar zit wat mij betreft ook meteen het grootste probleem. De Context Driven Community maakt er ongrijpbare wetenschap van en neemt zichzelf veel te serieus.

Begrijp me niet verkeerd; Ik sta helemaal achter de Context Driven Testing aanpak. Dat de oplossing voor de klant centraal wordt gesteld in de testaanpak is helemaal goed. Zoals ik in mijn vorige blog aangaf is dit iets wat ik altijd al in mijn testaanpak heb nagestreefd. Samen met de klant nagaan of zijn probleem is opgelost. Het is gewoon het gebruiken van je gezonde boerenverstand.

Waarom spraken mij de sessies op het najaarsevenement dan niet echt aan? Eigenlijk komt dat neer op de reactie die ik regelmatig hoorde: “It depends”. Dat was het antwoord op de vragen vanuit het publiek als men de zaken wat concreter wilde krijgen. Het lijkt erop alsof de community CDT bewust heel erg vaag houdt. Zo houden ze de community beperkt tot volledig gelijkgestemden. Daarbij verheerlijken de community leden elkaar te pas en te onpas. Het lijkt wel een sekte. Mensen die CDT willen terugbrengen naar de essentie en de eenvoud van gezond boerenverstand worden afgestoten en soms zelfs bespot.

Toch waren er uitzonderingen. Zo probeerde Karen Johnson de benodigde softskills voor CDT te concretiseren. Zonder hierbij een filosofische benadering te gebruiken. Zij heeft mij handvatten gegeven bij het verder ontwikkelen van softskills. Deze zijn erg nuttig bij het testen in de context.
Ook het verhaal van Jan Jaap Cannegieter sneed hout voor mij. Daarbij werd het klassieke scripted testen niet bij voorbaat afgebrand. In sommige contexten kan die ook nuttig zijn. De kracht zit in het aanpassen van je aanpak op de situatie waarin je verkeert.

Voor mij is duidelijk dat ik geen onderdeel hoef te worden van de community om Context Driven te kunnen testen. Dat maakt het voor mij ook weer makkelijker om dit aan mijn opdrachtgevers te verkopen. Context Driven Testing is geen vage wetenschap. Het is gewoon met je gezonde boerenverstand inleven in de problematiek van de klant. Stel de oplossing van zijn probleem centraal in je testaanpak. Dat is Context Driven Testing. En dat is prima!