Training

TMap NEXT Test Master Examentraining

Deze training is bestemd voor iedereen die het TMap NEXT® Test Master examen wil afleggen. Het examen TMap NEXT® Test Master is vooral bedoeld voor mensen die in de dagelijkse praktijk met testmanagement activiteiten bezig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan test managers, testcoördinatoren, testconsultants en testadviseurs, maar ook aan projectmanagers die geïnteresseerd zijn in het onderwerp testmanagement.
Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze training wordt sterk aanbevolen om kennis te hebben op het niveau van TMap NEXT® Foundation (Testengineer) of TMap® Professional Advanced.


Algemeen

Steeds meer bedrijven realiseren zich dat de kwaliteit van informatiesystemen van groot belang is voor een succesvolle bedrijfsvoering. Onvoorziene problemen met informatiesystemen leiden tot onacceptabel grote financiële schade en/of onherstelbare imagoschade. Een kwalitatief goed systeemontwikkelproces is onmisbaar bij het opleveren van informatiesystemen en bij het voorkomen van fouten. Testen is nodig om de opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteit van informatiesystemen en de risico’s bij in productie name. De Test Management approach (TMap®) is in Nederland de meest gehanteerde gestructureerde testaanpak. TMap NEXT® is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer volledige aanpak die in alle project- en klantsituaties toegevoegde waarde biedt. TMap is als teststandaard toonaangevend.

De kwaliteit van het systeemontwikkelproces wordt mede bepaald door de vakkundigheid van de medewerkers. ViQiT begrijpt dat en zorgt voor vakkundige testtrainingen waarmee de medewerkers in staat worden gesteld om hun kennis en kunde te vergroten. Na afloop van deze training zijn de deelnemers in staat om hun vakkundigheid te laten certificeren door het onafhankelijke exameninstituut Exin. Onze docenten hebben jarenlange ervaring in het testvak en kunnen hierdoor specifiek ingaan op detailaspecten van het vakgebied. De trainingen bevatten naast de theorie ook praktijk onderdelen. Zo wordt de effectiviteit van de theorie bevorderd. Onze docenten zijn niet alleen experts in het testvak, maar hebben ook ruime ervaring in het geven van trainingen. Zij beschikken over de didactische vaardigheden die nodig zijn om de stof goed over te brengen op de cursisten.


Inhoud training

In TMap NEXT® Test Master ligt de nadruk op de coördinerende en managementtaken, zoals het opstellen en beheren van een (master)testplan, het maken van een begroting en het uitvoeren van een productrisicoanalyse. Bezitters van het certificaat TMap NEXT® Test Master zijn in staat het testproces te plannen, te managen en te evalueren. Hierbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de ITgovernance aspecten resultaat, risico, tijd en kosten en de daaraan gerelateerde business driven testmanagement (BDTM) aanpak.

De onderdelen die behandeld worden zijn:

 • Samenvatting TMap NEXT® Test Engineer
  Een korte terugblik op de basis van TMap NEXT®; de 4 essenties. Door kort aandacht te besteden aan deze basis, wordt daarna de TMap NEXT® Test Master stof sneller behandeld.
 • Mastertestplan en beheer van het totale testproces
  De activiteiten die uitgevoerd moeten worden om een mastertestplan op te stellen worden behandeld. Hierbij wordt voornamelijk ingegaan op het toepassen van business driven testmanagement voor teststrategie, het opstellen van een begroting en het opstellen van een planning. Daarnaast worden de activiteiten voor het managen van het testproces behandeld. Er wordt geoefend met het uitvoeren van een productrisicoanalyse, het opstellen van een teststrategie, de diverse begrotingstechnieken en het opzetten van een bevindingenbeheerprocedure.
 • Het managen van systeem- en acceptatietesten
  Op welke wijze wordt een mastertestplan verder uitgediept in de vorm van een detail testplan en hoe wordt dit testplan uitgevoerd. Hierbij komt de gehele fasering van testen aan bod, inclusief de activiteiten ten behoeve van de testinfrastructuur. Daarnaast wordt aandacht besteed aan toetstechnieken (reviews en inspecties) en het analyseren van teststatistieken. Er wordt geoefend met de verschillende toetstechnieken en het opzetten van teststatistieken.
 • Ontwikkeltesten
  Het belang van ontwikkeltesten wordt vaak onderschat. In dit blok worden doelen en activiteiten van ontwikkeltesten behandeld. Daarbij komen concrete maatregelen aan bod om de kwaliteit en efficiency van ontwikkeltesten te verbeteren, zoals het inzetten van testtools. 
 • Ondersteunende processen
  Naast de primaire testprocessen zijn ook een aantal ondersteunende processen van belang in het kader van het managen en beheersen van het testproces in een organisatie. Hierbij wordt aandacht besteed aan het testbeleid, de permanente testorganisatie, testomgevingen, invoeren van testtools en de testfuncties.
  Er wordt geoefend met het opzetten van een testomgeving

 

Programma
Dag 1:

 • TMap NEXT® essenties
 • Testsoorten
 • Productrisicoanalyse
 • Teststrategie
 • Bevindingenbeheer

Dag 2:

 • Mastertestplan
 • Metrieken
 • Toetstechnieken
 • Ondersteunende processen

Dag 3:

 • Acceptatie- en Systeemtesten
 • Begrotingstechnieken
 • Proces Ontwikkeltesten
 • Generieke Testafspraken
 • Oefenexamen

 

Examen en certificaat
Doel van de training is het afleggen van het TMap NEXT® Test Master examen. Daarom wordt tijdens de training ook een oefenexamen afgelegd. Het is raadzaam om zo snel mogelijk na afronding van de training het TMap NEXT® Test Master examen bij Exin af te leggen. Hoe langer er wordt gewacht met het afleggen van het examen, hoe minder zinvol deze training wordt. Tijdens de training worden de deelnemers hier nogmaals op gewezen.

Deelnemers dienen bij aanmelding voor het examen een bewijs te overhandigen van deelname aan een training bij een door Exin geaccrediteerd Trainingsprovider (ATP). Aan het einde van deze examentraining ontvangen de deelnemers dit bewijs van deelname van ViQiT.

ViQiT heeft de accreditaties in huis om op eigen locatie examens af te nemen. Dat betekent dat medewerkers van ViQiT door EXIN geaccrediteerd zijn als supervisor op te treden tijdens examens. Bovendien voldoet de examenruimte van ViQiT aan de eisen vanuit EXIN. 


Uitbreidingsmogelijkheden

De training is een examentraining en dus gericht op de TMap NEXT® theorie. Indien gewenst kan de training worden uitgebreid met meer actuele praktijk. Dan wordt nader ingegaan op zaken als Regievoering, Agile/SCRUM, Testprocesverbetering, Reviews & Inspecties en het organiseren van een GAT. Ook is het mogelijk om de training op maat te maken met voorbeelden uit uw eigen organisatie.

Daarnaast is het mogelijk om training on the job en/of coaching te faciliteren. Immers uit ervaring blijkt dat het toepassen van het geleerde in de praktijk vaak nog lastig is. Wat tijdens de training nog zo logisch leek, blijkt op de werkvloer toch iets ingewikkelder. Via coaching begeleiden wij de medewerkers in uw organisatie bij het in de praktijk te brengen van de theorie.

Kosten
€ 1550,- excl. BTW per persoon (incl. examen)

 

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op.

Vragen over de training?

Neem contact op met:

Gilbert Smulders

Consultant

+31 (0)6 14327682

gilbert.smulders@viqit.nl

Andere locaties?

We kunnen ons voorstellen dat u de training liever op een andere locatie, of in-company wilt volgen. Ook dat kan bij ViQiT. Of komt de trainingsdatum u niet goed uit? In overleg met u bepalen we de plaats en/of datum van de training! Meer weten? Neem dan contact op!